9/9

Nosači

1.58 (11,96 kn)
metalni nosač 2 mjesta s nožicama |||za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama |||moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M |||prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
0.82 (6,21 kn)
nosač 1/2M s nožicama |||za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama |||prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
0.82 (6,21 kn)
nosač 2M s nožicama |||za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama |||moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M |||prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
1.54 (11,66 kn)
nosač 4 mjesta s vijcima|||za ugradnju u pravokutne kutije 4M |||prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
1.82 (13,78 kn)
nosač 7 mjesta s vijcima|||za ugradnju u pravokutne kutije 7M |||prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
4.32 (32,71 kn)
nosač 2×7 mjesta s vijcima|||za ugradnju u pravokutne kutije 2x7M |||prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
0.76 (5,75 kn)
Okvir nosivi bez nožica i vijaka, omogućuje ugradnju modularnih kombinacija TEM MODUL programa Proizvođač: TEM Tip:...
1.12 (8,48 kn)
Okvir nosivi, s nožicama, omogućuje ugradnju modularnih kombinacija TEM MODUL programa Proizvođač: TEM Tip: MODUL...
1.12 (8,48 kn)
Okvir nosivi s vijcima, omogućuje ugradnju modularnih kombinacija TEM MODUL programa Proizvođač: TEM Tip: MODUL...
0.76 (5,75 kn)
Okvir nosivi bez nožica i vijaka, omogućuje ugradnju modularnih kombinacija TEM MODUL programa Proizvođač: TEM Tip:...
0.74 (5,60 kn)
Okvir nosivi s vijcima, omogućuje ugradnju modularnih kombinacija TEM MODUL programa Proizvođač: TEM Tip: MODUL...
 
Najpopularniji proizvodi
Brand
Cijena