9/9

Osigurači i sklopna tehnika

74,38 kn
ADAPTER ZA DIN50022 XT1 KOMPAKTNI PREKIDAČ Proizvođač: ABB Tip: KIT DIN50022 XT1 3p PLATE DIN Kataloški broj:...
97,25 kn
KIT ZA DIN50022 XT3 3P ADAPTER ZA UGRADNJU TROPOLNOG PREKIDAČA XT3 NA DIN ŠINU
142,50 kn
MONTAŽNI KIT ZA SAMOSTALNU UGRADNJU ZA TERMIČKI RELEJ TF42
202,26 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 AM Kataloški broj: GW96809 Naziva struja In [A]: 16 A Nazivni napon svitka Un [V]: 230 VAC...
206,25 kn
Proizvođač: ETI Tip: CRM-4 Kataloški broj: 002470012 Naziva struja In [A]: 16 A Nazivni napon svitka Un [V]: 230 VAC...
336,25 kn
Proizvođač: ABB Tip: E232-230 Kataloški broj: 2CDE110000R0501 Naziva struja In [A]: 16 A Nazivni napon svitka Un [V]:...
28,53 kn
STANDARDNI KONTAKTNI BLOK ZA UGRADNJU S PREDNJE STRANE1NC
28,53 kn
STANDARDNI KONTAKTNI BLOK ZA UGRADNJU S PREDNJE STRANE1NO
88,63 kn
STANDARDNI KONTAKTNI BLOK ZA UGRADNJU S PREDNJE STRANE1NO + 1NC
32,11 kn
PLASTIČNI ZAŠTITNI ADAPTER ZA SPREČAVANJE SLUČAJNOG UKLAPANJA, ŽUTIZA COMPACT UREĐAJE
76,63 kn
PLASTIČNI ZAŠTITNI ADAPTER ZA SPREČAVANJE SLUČAJNOG UKLAPANJA, ŽUTIZA MODULAR UREĐAJE
85,00 kn
Proizvođač: ETI Tip: DA ETIMAT 10 Funkcija: Daljinski okidač Broj polova: 1 Nazivni napon Un [V]: 230 V AC/DC...
16,91 kn
DRŽAČ BLOKOVA ZA MONTAŽU S PREDNJE STRANE, TRI FUNKCIJSKA ELEMENTA
16,21 kn
DRŽAČ BLOKOVA ZA MONTAŽU S PREDNJE STRANE, PET FUNKCIJSKIH ELEMENATA
221,25 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-2 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 16 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
203,79 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA...
231,25 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-2 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
237,50 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
244,15 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: NFI2 Kataloški broj: 30.104.239 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
156,29 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: AFI2 Kataloški broj: 30.105.058 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
197,70 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
218,75 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-2 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
271,25 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
233,58 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: NFI2 Kataloški broj: 30.104.266 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
156,29 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: AFI2 Kataloški broj: 30.105.059 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
212,91 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA...
231,25 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-2 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
248,75 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
244,15 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: NFI2 Kataloški broj: 30.104.240 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 Nazivna...
156,29 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: AFI2 Kataloški broj: 30.105.061 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 Nazivna...
200,75 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
218,75 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-2 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
305,00 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
233,58 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: NFI2 Kataloški broj: 30.104.269 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 Nazivna...
156,29 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: AFI2 Kataloški broj: 30.105.062 Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 40 Nazivna...
336,09 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 63 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA...
520,00 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 63 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
520,00 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH202 AC Broj polova: 2 Nazivna struja In [A]: 63 A Nazivna diferencijalna struja: 300 mA...
372,59 kn
Proizvođač: GEWISS Tip: 90 RCD AC Kataloški broj: GWD4102 Broj polova: 4 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
281,25 kn
Proizvođač: ETI Tip: EFI-4  AC Broj polova: 4 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA...
326,25 kn
Proizvođač: ABB Tip: FH204 AC Broj polova: 4 Nazivna struja In [A]: 25 A Nazivna diferencijalna struja: 30 mA Nazivna...
273,69 kn
Proizvođač: ISKRA Tip: NFI4 Kataloški broj: 30.104.296 Broj polova: 4 Nazivna struja In [A]: 25 Nazivna...
 
Najpopularniji proizvodi